Ziua națională a unui stat are semnificații istorice pentru cetățenii acestuia, dar, în zilele noastre datorită hiperconectivității dintre state, celebrarea acestor zile are menirea de a le apropia și mai mult, de a consolida relațiile dintre ele, de a crea acea unitate prin diversitate.

Așa cum spunea într-un interviu, ambasadorul Italiei la București, Diego Brasoli, „ În Uniunea Europeană nu existã două ţãri mai apropiate decât România şi Italia.”. Astfel, cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Italiei, Ambasada Italiei invită publicul la un concert extraordinar , în 3 iunie,  în cea mai frumoasă sală de concerte din București, Ateneul Român, având în program opere de Corelli, Frescobaldi și Bach, interpretate de violonistul Alexandru Tomescu (la prețioasă vioară Stradivarius din 1702) și de Andrea Coen la clavecin.

Despre acest eveniment deosebit, despre relațiile dintre România și Italia, dar și despre susținerea pentru aderarea României la spațiul Schengen, am avut oportunitatea de a discuta cu ambasadorul Italiei la București, Diego Brasioli.

Mihaela Ivan: Sunteți în România ca ambasador de doi ani de zile, ce imagine aveați despre România înainte de a veni și cum o vedeți acum?

Brasioli Diego, Ambasadorul Italiei în România: Am vrut să vin în România ca ambasador pentru că am știut că va fi o experiență interesantă, uneori provocatoare, dar foarte plină de satisfacții, atât profesional cât și personal. Pot spune acum, după mai mult de 2 ani de când trăiesc în România, că realitatea – ca de obicei – a depășit așteptările. Ca ambasador al Italiei în România, am șansa zi de zi de a trăi dovezile tangibile ale puternicei noastre legături în toate domeniile de activitate: politică, economie, cultură, probleme sociale.

Mihaela Ivan: Ați spus în diferite ocazii că relațiile bilaterale româno-italiene sunt cele mai bune dintre două state ale Uniunii Europene: „Cred că nu există alte două țări în Europa care să fie mai apropiate decât Italia și România”. Dincolo de aspectul cultural, de ce susțineți acest lucru?

Brasioli Diego, Ambasadorul Italiei în România: Pot subscrie la ceea ce am spus de multe ori: „Nu există alte țări din UE care să se bucure în prezent de o relație mai strânsă decât cea care există între Italia și România.”. Rădăcinile noastre comune latine, încă de pe vremea împăratului Traian, au păstrat vii aceste relații, menținându-le puternice și sănătoase.

Permiteți-mi să reamintesc câteva fapte și cifre care dau măsura acestei relații. Mai întâi de toate, uitându-ne la informațiile politice, putem înțelege cât de bun este dialogul nostru bilateral, în primele cinci luni ale mandatului său, președintele Klaus Iohannis a făcut deja două vizite în Italia.

Dar informațiile economice sunt și mai izbitoare: schimbul comercial dintre Italia și România în 2014 a atins valoarea record de 12.58 miliarde de euro, (+ 6,9% față de 2013). Aceste cifre reflectă prezența întreprinderilor italiene în România. La sfârșitul anului trecut, numărul de întreprinderi cu participare italiană a fost cu 6,82% mai mare decât în ​​2013, cu aproximativ 1.799 de noi afaceri. Fapt care înseamnă că cifra globală a întreprinderilor italiene s-a schimbat de la 37.029 în 2013 la 39.566 în 2014, dintre care aproximativ 18.400 sunt active.

În cele din urmă, o cifră surprinzătoare care arată  putere afacerilor și a relațiilor noastre sociale este numărul de zboruri din România către Italia: mai mult de 800 în fiecare lună. Este o cifră care se dublează dacă se iau în considerare și zborurile lunare din Italia către România, cu plecări din aproximativ 20 de orașe italiene.

Mihaela Ivan: În data de 2 iunie va avea loc Ziua Națională a Italiei. Care este însemnătatea acesteia pentru italieni și cum o veți aniversa anul acesta în București?

Brasioli Diego, Ambasadorul Italiei în România:  La data de 2 iunie 1946, Italia a ales să fie o republică, încheind perioada sa monarhică, care a durat optzeci și cinci de ani. Astăzi sărbătorim apartenența noastră la o Națiune: suntem chemați să mergem pe urmele istoriei Republicii Italiene și să învățăm și să ne încurajăm pentru viitor.

Mi-aș dori ca 2 iunie să fie, de asemenea, un moment în care cetățenii italieni vor avea o șansă să se gândească din nou la trecut și să înțeleagă sensul profund al acestei sărbători, găsind în ea mândria și speranța de care avem nevoie pentru a privi cu încredere spre viitor.

În București pregătim un program plin cu evenimente culturale în jurul Zilei Naționale.

La data de 1 iunie, la Sala Floreasca, orele 19, se va juca un meci de caritate unde rolul principal va fi deținut de Naționalele “Old Boys” ale Italiei și României, printre care se vor afla unii din cei mai renumiți campioni de fotbal din toate timpurile.

În 3 iunie, toți iubitorii de muzică vor avea șansa de a participa la un concert de prestigiu al lui Alexandru Tomescu (care cântă la singura vioară Stradivarius din România) și a lui Andrea Coen (la clavecin). Biletele pot fi cumpărate de la casa de bilete a Ateneului Român.

Între lunile mai și iunie, în București vor fi multe evenimente dedicate gastronomiei, vinului, designului, modei. Aceste evenimente sunt organizate de „Institutul Italian de Comerț Exterior” (ICE), sub patronajul Ambasadei Italiei. Mai multe informații pot fi găsite la: www.festivalitalian.ro .

Mihaela Ivan: Anul trecut, împreună cu fostul președinte al Italiei, Giorgio Napolitano, l-ați decorat pe violonistul Alexandru Tomescu cu Ordinul „Steaua Italiei”, în grad de Cavaler, pentru merite deosebite în promovarea culturii italiene. Așadar, îl putem considera pe Alexandru Tomescu un ambasador al României în Italia. Considerați că astfel de români reușesc să îmbunătățească imaginea românilor în Italia?

Brasioli Diego, Ambasadorul Italiei în România:  Alexandru Tomescu este cu siguranță un ambasador al excelenței românești în arte, nu numai în Italia, ci peste tot în lume.  Personal, îl apreciez foarte mult și ca italian și ca iubitor de muzică. Sunt deosebit de apropiat de fantastica lui interpretare la vioara Stradivarius a muzicilor compuse de Bach și alți compozitori din perioada barocului și sunt sigur că, încă o dată, în concertul care va avea loc pe 3 iunie la Ateneul Roman, va surprinde publicul român cu un spectacol special, mai ales pentru că el va cânta împreună cu un celebru clavecinist italian, Andrea Coen.

În general, cred că muzica este un limbaj universal, prin ea ne putem înțelege mai bine unii pe ceilalți și sper că acest concert va fi încă un prilej pentru italieni și români să se apropie.

Mihaela Ivan: Italia este printre cei mai puternici susținători ai intrării României în spaţiul Schengen, iar guvernul Italiei consideră că toate criteriile necesare aderării României la spaţiul Schengen au fost îndeplinite. Pentru Italia care este cel mai important criteriu pe care România l-a atins, pentru a fi integrată în spațiul Schengen?

Brasioli Diego, Ambasadorul Italiei în România: În ultimii 8 ani, România s-a angajat ferm să-și îmbunătățească nivelul de pregătire și să-și aprofundeze gradul propriu de integrare a politicilor UE. Cu toate acestea, unul dintre cele mai importante obiective ale integrării României în UE, care este aderarea la spațiul Schengen, nu a fost încă atins. Toate cerințele au fost îndeplinite deja în anul 2011 (după cum au și fost recunoscute de către Consiliul European din iunie de atunci).

Aceste cerințe se referă la toate aspectele pe care o țară trebuie să ia în considerare atunci când își controlează în mod eficient granițele (care nu sunt doar frontiere terestre, ci și navale și aeriene). Nu există nicio legătură între această problemă și progresele făcute de România în Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), un alt instrument foarte eficient care se dovedește a fi de mare ajutor atunci când vine vorba de ghidarea unor reforme specifice (în special în domeniul judiciar).

Prin urmare, Italia sprijină cu fermitate aderarea României la spațiul Schengen; sperăm că un acord pe această temă poate fi obținut de către toate statele membre, cât mai curând posibil.

Mihaela Ivan: Transmiteți un mesaj italienilor aflați în țara noastră, cu ocazia zilei de 2 iunie, Ziua Italiei.

Brasioli Diego, Ambasadorul Italiei în România: Vă mulțumesc pentru această întrebare. Le doresc tuturor italienilor care locuiesc în această țară să mențină legăturile cu Italia și ca de Ziua noastră Națională, să aprecieze mai mult Italia și să simtă că fac parte dintr-o foarte specială cultură și istorie milenară.

Pe de altă parte, aș dori să mulțumesc instituțiilor românești și cetățenilor români: coexistența este ceva care trebuie să fie construit în ambele sensuri (străini și comunități gazdă) și, în cazul italienilor care locuiesc în România, cred că, în general, gradul de integrare este foarte satisfăcător.

Vă mulțumesc!

Diego Brasioli și-a început cariera diplomatică în anul 1986. A avut misiuni în contexte diferite, pornind de la experiența din Pakistan și Orientul Mijlociu și ajungând la Los Angeles, unde a fost consul general, pentru a continua cu întoarcerea la Roma unde a ocupat funcții importante în cadrul ministerului afacerilor externe. Din anul 2013 este ambasador al Italiei în România.

English:

The National Day of a State has historical significance for its citizens, but nowadays, due to the hyperconnectivity between states, such celebrations have the purpose to bring them even closer, to strengthen the relations between them, to create that unity through diversity.

As the Italian Ambassador to Bucharest, Diego Brasoli said in an interview, “In the European Union there are no two other countries as close as Romania and Italy.”. Thus, on the occasion of the celebration of the National Day of Italy, the Italian Embassy invites the public to a special concert on the 3rd of June in the most beautiful concert hall in Bucharest, the Romanian Athenaeum. In the program, there are included works by Corelli, Frescobaldi and Bach, performed by Alexandru Tomescu playing the precious Stradivarius violin from 1702, and Andrea Coen playing the harpsichord.

About this particular event, the relations between Romania and Italy, but also about support for Romania’s accession to Schengen, I had the opportunity to discuss with the Italian Ambassador to Bucharest, Diego Brasioli.

Mihaela Ivan: You are in Romania as an ambassador for two years, what was your opinion about Romania before coming  here, and how do you see it now?

Brasioli Diego, Ambassador of Italy to Romania: I wanted to come to Romania as an Ambassador because I knew it would be an interesting, sometimes challenging, but very rewarding experience, both professionally and personally. I can say now, after more than 2 years living in Romania, that reality – as usual – has outset my expectations. Being the Italian Ambassador to Romania gives me the chance to experience everyday tangible proofs of the strength of our links in all the fields of our activity: politics, economics, culture, social issues.

Mihaela Ivan: You have said on various occasions that the Romanian-Italian bilateral relations are the best relations between two EU states “I think there are no two other countries in Europe as closer to eachother as Italy and Romania”. Leaving aside the cultural aspect, why is this your opinion?

Brasioli Diego, Ambassador of Italy to Romania:  I can subscribe what I said many times: There are no other Countries in the EU enjoying nowadays a closer relationship than the one that exists between Italy and Romania.

Our common Latin roots, dating back to Emperor Trajan, have kept alive these relations, maintaining them vigorous and healthy.

Let me just recall some facts and figures that give the measure of this relation. First of all, looking at the political data, we can understand how lively it is our bilateral dialogue: in the first five months of his mandate, President Klaus Iohannis has already paid two visits to Italy. But economic data are even more striking: the commercial exchange between Italy and Romania in 2014 reached the record value of 12.58 billion euro, (+ 6.9% compared to 2013). These figures mirror well the presence of the Italian enterprises in Romania. At the end of last year, the number of enterprises with Italian participation was 6.82% higher than 2013, with around 1.799 new businesses. Which means that the global figure of the Italian enterprises moved from 37.029 in 2013 to 39.566 enterprises in 2014, out of which around 18.400 active ones.

Finally, a surprising figure, which gives well the idea of the strength of our business and social relations is the number of flights from Romania to Italy: more than 800 each month. It is a figure that doubles if you take into consideration also the monthly flights from Italy to Romania, with flights taking of from around 20 Italian cities.

Mihaela Ivan: The National day of Italy is on the second of June. What is its significance for the Italians and how will you celebrate it this year in Bucharest?

Brasioli Diego, Ambassador of Italy to Romania: On June 2, 1946 Italy chose to be a Republic, closing its monarchical history which had lasted for eighty-five years. Today we celebrate our belonging to a Nation: we are called to trace the history of the Italian Republic and to draw lessons and encouragement for the future. I wish June the 2nd to be also a time when Italian citizens will have a chance to think back to the past and catch the deep meaning of this celebration, finding in it the pride and hope we need to look at future with confidence.

In Bucharest we are organizing a rich programme of cultural events around the National Day.

On June 1st at Sala Floreasca, at 7 p.m., a charity match will be played starring the Italian and Romanian “Old Boys”, counting some of the most famous soccer champions of all times.

On June 3rd, all music lovers will have the chance to attend a prestigious concert by Alexandru Tomescu (who plays the only Stradivari violin in Romania) and the Italian musician Andrea Coen (at the harpsichord). Tickets can be bought at the ticket office of Ateneul Roman.

Between May and June, in Bucharest there will be many promotional events dedicated to food, wine, design, fashion. These events are organised by the Italian Trade Institute (ICE), under the patronage of the Italian Embassy. More information can be found at: www.festivalitalian.ro.

Mihaela Ivan: Last year, the former President of Italy, Giorgio Napolitano, has decorated the violinist Alexandru Tomescu with the Order of “The Star of Italy” as a Knight, for outstanding achievements in promoting the Italian culture. We can therefore consider Alexandru Tomescu an ambassador of Romania in Italy. Do you think that this kind of Romanians succeed to improve the image of Romanians in Italy?

Brasioli Diego, Ambassador of Italy to Romania: Alexandru Tomescu is definitely an Ambassador of the Romanian excellence in arts, not only in Italy but all over the world. I appreciate him very much and, as an Italian and music lover, I am particularly close to his fantastic execution with a Stradivari violin of the musics composed by Bach and other baroque composers. I am sure that, once again, in the concert that will be held on June 3rd at Ateneul Roman, he will be able to surprise the Romanian public with a special performance, also because he will perform together with a famous Italian harpsichord player, Andrea Coen. In general, I believe that music is a universal language and that throught it we can better understand each other, and I hope that this concert will be another occasion for Italians and Romanians to come closer.

Mihaela Ivan: Italy is one of the greatest supporters of Romania’s entry into the Schengen area, and the Italian Government considers that all the criteria required for accession to the Schengen area have been met by Romania. For Italy, which is the most important criterion that Romania has achieved in order to be integrated into the Schengen area?

Brasioli Diego, Ambassador of Italy to Romania:  During the past 8 years of membership, Romania has strongly committed itself to improving its level of preparedness and deepening its degree of integration to the EU policies. Notwithstanding this, one of the most important objectives of the Romanian integration into the EU, which is the accession to the Schengen area, has not yet been achieved. All requirements have been met already in 2011 (as recognized by the June European Council back then). Those requirements refer to all the issues that a Country has to take into consideration when controlling effectively its borders (which are not only land borders, but also naval and aerial ones). There is no connection between this issue and the progresses made by Romania in Cooperation and Verification Mechanism (CVM), another very effective instrument that is proofing itself of great help when it comes to guiding some specific reforms (mainly, in the judiciary field). Italy therefore strongly supports the Romanian accession to Schengen; we do hope that an agreement on this issue can be reached by all member States as soon as possible.

Mihaela Ivan: What message would you like to send to all Italians in our country, on the occasion of the National Day of Italy?

Brasioli Diego, Ambassador of Italy to Romania:  Thank you for asking me this question: I wish all the Italians living in this Country to keep alive the links with Italy and to take the occasion of our National Day as a way for appreciating more Italy and feeling part of a very special, millenary culture and history. On the other side, I would like to thank the Romanian Institutions and citizens: I believe that coexhistence is something that needs to be built both ways (the foreign and the hosting communities) and, in the case of the Italians living in Romania, I think that in general the degree of integration is very satisfying.

Thank you!

Brasioli Diego began his diplomatic career in 1986. He had missions in different contexts, starting with his experience in Pakistan and the Middle East and arriving to Los Angeles, where he was consul general. He continued his career in Rome, where he held important positions in the ministry of foreign affairs. In 2013, he became the Italian Ambassador in Romania.