Având în vedere contextul epidemiologic actual, privind evoluția ➡️Pestei Micilor Rumegătoare (PMR), în conformitate cu planul de măsuri şi planul suplimentar de măsuri, la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, s-au dispus următoarele:
1. Verificarea înregistrării tuturor exploatațiilor de ovine și caprine în BND;
2. Verificarea identificării și înregistrării ovinelor și caprinelor în BND;
3. Catagrafia exploatațiilor cu ovine și caprine și catagrafia efectivelor de ovine și caprine din România;
4. Informarea populației în direcția PMR prin afișe, pliante, mass media, comunicate și alte mijloace de informare;
5. Organizare de instruiri în cascadă în direcția PMR, precum și efectuarea exercițiilor de simulare privind combaterea bolii;
6. Instituirea unui sistem de inspecții în exploatații și testarea animalelor în vederea depistării precoce a posibilelor suspiciuni de PMR.
7. Includerea verificării transporturilor de rumegătoare mici (ovine şi caprine) în cadrul activităţii curente de control al traficului rutier desfăşurate de structurile MAI, MFP şi MT.
Domnul Prefect, împreună cu structurile locale ale instituţiilor şi autorităţilor cu atribuţii în gestionarea riscului, va monitoriza implementarea măsurilor dispuse.
Instituţiile şi autorităţile reprezentate în Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a planului.

#DeȘtiut
↪️Instituţia Prefectului judeţului Bistrița-Năsăud şi DSVSA Bistrița-Năsăud vor intensifica acțiunile de informare privind această boală prin multiplicarea, distribuirea și afișarea posterelor referitoare la PMR, prin intermediul structurilor sanitare veterinare din teritoriu și autoritățile locale, astfel încât să fie informate toate persoanele interesate.

↪️Clinic, se caracterizează prin evoluție de la supraacută la subacută, cu manifestări de febră și tulburări generale, digestive și respiratorii, iar morfopatologic prin hemoragii, leziuni ulcerative, eroziuni sau necroze pe mucoasele digestive și respiratorii, în unele cazuri prin pneumonie sau brohopneumonie.
Cele mai receptive animale sunt caprinele domestice, la care boala are cea mai severă evoluție, cu cea mai mare mortalitate și contaciozitate, urmate de diversele rase de ovine.
↪️PMR a fost pentru prima dată descrisă în Coasta de Fildeș, însă ea evoluează în majoritatea țărilor din Africa (din nordul Africii până în Tanzania) și în mai multe țări din Orientul Mijlociu, Turcia. PMR este de asemenea larg răspândită în centrul, sudul și sud-estul Asiei. În 2016, boala apare în Georgia (3 focare), iar în 2018 în Bulgaria (62 focare).

❗️Pesta Micilor Rumegătoare (PMR) este o boală virală foarte gravă, care afectează mai multe specii de rumegătoare mici, domestice și sălbatice, foarte contagioasă și cu o evoluție foarte severă, terminată prin moarte în proporție de 80-100%.