Am început să privim realitatea prin tehnologie și ne îndepărtăm de la ceea ce suntem noi, niște ființe sociale care au nevoie de legături reale, de comunitate.

UrbanizeHub  România și KeepItSimple schimbă paradigma și organizează la Timișoara (6-8 octombrie), un eveniment internațional, Connecting Doers with Opportunity care are tocmai scopul de a găsi soluții pentru provocările locale și globale cu care ne confruntăm, prin promovarea unei culturi de knowledge-sharing și crearea unei comunități globale de oameni activi și implicați.

„Pentru că toată lumea se focusează pe evenimente tech și inovare, prea puțină lume acordă importanță comunității, educației sau socialului, acest eveniment are o viziune holistică și interdisciplinară. Este ceva inovator, creativ, un format nou pentru România, ce va da naștere conceptului de UrbanTalks.”- Graţian Mihăilescu, fondatorul Urbanize Hub

Tehnologia rămâne, dar se descoperă și se încurajează oameni care să asigure viitorul producției sustenabile și viitorul comunității.

”Este vorba despre un eveniment internaţional, de 3 zile, cu o abordare “glocal” cum îmi place să zic, adică global-local. Este despre inovare, tehnologie, creativitate, despre oameni care pun lucrurile în mişcare.”- Graţian Mihăilescu, fondatorul Urbanize Hub

Acest eveniment este mai mult decât o conferință și un Hackathon pentru inovare. Este o colaborare de trei zile cu creatori și inovatori extraordinar de talentați din întreaga lume, care își folosesc abilitățile pentru a avea un impact pozitiv în comunitățile lor.

Citește AICI, „Cum și de ce a apărut acest eveniment?”

Vestea bună este că după acestă primă ediție, o seriei de conferințe Urban Talks vor fi duse de UrbanizeHub în mai multe orașe din România. Un fel de, „din Timișoara în toată țara”.

Evenimentul începe vineri, 6 octombrie, cu o Conferință Urban Talks, în cadrul căreia 18 speakeri din toată lumea (Silicon Valley, New York, Zurich, Berlin, Taipei etc.), cu diferite specializări și experiențe în lumea tehnologiei și cea a inovației sociale, vor vorbi despre patru teme principale:

  1. Sector Social & Comunitate
  2. Educație
  3. Orașele Viitorului
  4. Tehnologie & Inovație

Mai mult, în cadrul Hackathon-ului (7-8 octombrie) participanții vor veni cu soluții IT pentru probleme locale, naționale sau globale. Acesta va face parte dintr-un proiect global susținut de Națiunile Unite, care se va desfășura în 100 de orașe. Vom face parte din această inițiativă globală care dorește să contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă cu ajutorul tehnologiei.

Premiile Hackathon-ului sunt în valoare de 10.000 dolari în cryptocurrency pentru cele mai bune proiecte sau posibilitatea de pitching în fața unor organizații internaționale precum United Nations Social Impact Fund.

Așa cum zice Grațian, „este un eveniment colaborativ, în care fiecare învață de la fiecare.”

Ne vedem la Connecting Doers with Opportunity, 6-8 octombrie, la Timișoara. Biletele sunt disponibile aici: https://goo.gl/mpkDop, iar dacă vrei să afli mai multe despre eveniment: keepitsimple.care


Connecting Doers with Opportunity – a collaborative event where everyone learns from each other

We have begun to look at reality through technology and move away from what we are, namely some social beings who need community and real connections.

UrbanizeHub Romania and KeepItSimple change the paradigm and organize in Timisoara (October, 6-8) an international event,  Connecting Doers with Opportunity, whose goal actually of finding solutions to the local and global challenges we face by promoting a culture of knowledge-sharing and creating a global community of active and involved people.

“Because everyone focuses on tech and innovation events, too few people give importance to the community, education or to the social, this event has a holistic and interdisciplinary vision. It is something innovative, creative, a new format for Romania, which will give rise to the concept of UrbanTalks”, says Graţian Mihăilescu, founder of Urbanize Hub

Technology remains, but people are discovered and encouraged to ensure the future of sustainable production and the future of the community.

“This is an international, 3-day event with a “glocal “approach, as I like to say, that is, global-local. It’s about innovation, technology, creativity, about people who put things in motion. “, adds Grațian Mihăilescu, founder of Urbanize Hub

This event is more than a conference and a Hackathon for innovation. It’s a three-day collaboration with tremendously talented creators and innovators from around the world who use their skills to have a positive impact on their communities.

The good news is that after this first edition, a series of Urban Talks conferences will be led by UrbanizeHub in several cities in Romania. Here, there, and everywhere.

The event starts on Friday, October 6, with an Urban Talks Conference, where 18 speakers from all over the world (Silicon Valley, New York, Zurich, Berlin, Taipei etc.) with different specializations and experiences in the world of technology and social innovation will talk about four main subjects:

  1. The Social & Community Sector
  2. Education
  3. The Cities of the Future
  4. Technology & Innovation

Furthermore, within Hackathon (October, 7-8), the participants will come up with IT solutions for the local, national or global issues. It will be part of a United Nations-led global project that will take place in 100 cities. We will be part of this global initiative that wants to contribute to sustainable development goals with the help of technology.

The Hackathon Awards are worth $ 10,000 in cryptocurrency for best projects or the possibility of pitching in front of international organizations such as the United Nations Social Impact Fund.

As Grațian says, “It is a collaborative event where everyone learns from each other.”

See you at Connecting Doers with Opportunity , October, 6-8, in Timisoara.

Tickets are available here:   https://goo.gl/mpkDop, and if you want to find out more about the event: keepitsimple.care