Cred în cauza organizației Hope and Homes for Children România, cred în schimbarea întregului sistem de protecție a copilului și în oferirea celor încă închişi în instituţii de tip vechi şansa la o casă adevărată şi o familie iubitoare.

Astfel și anul acesta alerg pentru HHC 21.097 km, la Maratonul București ca parte din TEAM HOPE!

Îmi plac provocările, îmi place să-mi depășesc limitele, iar dacă pot să fac asta susținând o cauză bună, satisfacția maratonului este mult mai mare.

Alergând pe această distanță, doresc să transmit un mesaj:

„Absolut orice țel pe care ni-l propunem se poate atinge, pentru că noi suntem responsabili atât pentru schimbare cât și pentru reușită. HHC a parcurs deja o distanță lungă, reușind până acum să închidă 53 de orfelinate de tip vechi și să transforme în bine viața a peste 30.000 de copii. Acești copii fac parte din lumea noastră, iar pentru ca HHC să ducă cursă până la capăt este nevoie de implicarea noastră, a ta!”

Cum poți să te implici?

1. Eu voi strânge fonduri, prin participarea la maraton și rog pe cei care doresc să se alăture cauzei, să fie generoși și să doneze. Un gest aparent neînsemnat poate schimba viața unui copil pe care nu-l cunoști, dar face parte din lumea ta.
2. Înscrie-te la maraton! Dă sens alergării tale și ajută o familie să rămână împreună!

GO TEAM HOPE!

 

PS: Dacă eziți vreodată să te implicit în susținerea unei cauze, amintește-ți cât de bine te-ai simțit tu când ai primit ajutor. Apoi, dacă ești părinte, pe lângă faptul că-ți vei inspira propriul copil să facă bine, vei bucura și alți micuți.

***

I believe in the cause of Hope and Homes for Children Romania, I believe in changing the entire child protection system and in giving those still living in old-type institutions the chance to a real home and a loving family.

I’ve chosen to once again run 21.097 km for HHC at the Bucharest Marathon, as part of TEAM HOPE!

I like challenges, I like to overcome my limitations, and if I can do all this while supporting a good cause, the satisfaction of the marathon is that much bigger.

By choosing this distance I want to send a message:

“Absolutely any goal we set for ourselves can be reached, because we are responsible both for the change and the success. HHC has already come a long way, so far managing to close down 53 old-type orphanages and to transform the lives of over 30,000 children. These children are part of our world, and in order for HHC to finish the race it’s important for us to get involved, for you to get involved!”

How can you get involved?

1. I will be raising funds by participating at the marathon, and I ask all those who wish to join the cause to be generous and donate. A seemingly small gesture can change the life of a child you don’t know, but who is part of your world.
2. Sign up for the marathon!

GO TEAM HOPE!

PS: If you ever hesitate to get involved in supporting a cause, remember how good it felt when you yourself were helped. Then, if you’re a parent, beside the fact that you’ll be inspiring your own child to do good, you will make other little ones happy.